Orionzone het schoter scholengemeenschap de nieuwe gymzaal

Haarlem, 19 januari 2019

Op 16 januari 2019 bezocht ik de voorlichtingsavond van de gemeente over de bouwplannen van de Scholengemeenschap Het Schoter.

Dit min of meer in het kader van de bouwplannen in Haarlem Noord, Orionzone.
De avond vond plaats in de aula van de School. Op Facebook vond ik 2 weken daarvoor heel toevallig de uitnodiging (https://www.haarlem-kennemerland.nl/wp-content/uploads/2019/01/uitnodiging-inloopavond-16-jan-2019.pdf )
Er stonden een aantal tafels met bouwtekeningen mensen van de gemeente waren er om vragen te beantwoorden. Het werd redelijk bezocht maar druk was het niet. De aankondiging stond in het Haarlems Dagblad. Ook de bewoners in de directe omgeving ontvingen van het Schoter een brief met de uitnodiging in de bus…

Waar ging het over?

Het Schoter gaat bouwen. Extra lokalen en een grote sporthal. Omdat mogelijk te maken heeft de school tijdelijk noodlokalen en een noodsporthal nodig. Die komen er dan ook en wel op een stuk van het voetbalveld van de voetbalvereniging Haarlem Kennemerland.

De noodgebouwen worden in de zomer van 2019 neer gezet en blijven 2 jaar staan tot de nieuwbouw wordt opgeleverd.
Tot mijn verrassing komt er ook een tijdelijke huisartsenpost (https://dehuisarts.nl/ ) Een aantal jonge huisartsen zijn al een tijd op zoek naar een praktijkruimte. Omdat huisvesting ook voor hen moeilijk is te vinden (!) maken ze op deze manier een start waarna ze hopen ergens een vast plaats te krijgen in een van de nieuwbouwprojecten.
Het parkeerterrein tussen de benzinepomp en het voetbalveld waar mensen parkeren voor de grote Dekamarkt blijft voorlopig beschikbaar. Wel worden er parkeerplaatsstrepen geschilderd en mogen vrachtwagens hier dan niet meer parkeren.

Wat heb ik nog meer gehoord?

Het gebied op het voetbalveld waar het Schoter tijdelijk noodlokalen neerzet gaat naar 2 jaar ontwikkeld worden om er huizen te bouwen. De gemeente denkt er aan bij de projectontwikkelaar ondergrondse parkeerplaatsen te kopen ten behoeve van de bezoekers van de Sporthal, die ook in het weekeinde gebruikt gaat worden.
De gemeente houdt alle opties open, zoals het verplaatsen van de huidige grote DeKa-markt aan de Planetenlaan naar dit noodlokalenterrein ( met daarboven appartementen ?!). Ook zal met de nieuwbouw over twee jaar waarschijnlijk het parkeerterrein achter de bezinepomp opgeheven worden. Ook is het een optie om de bezinepomp te verhuizen / op te heffen.
Zwembad de Planeet is te klein. Of het moet worden uitgebreid of het wordt afgebroken om elders een nieuw bad neer te zetten. Ook hoorde ik van de ‘gemeente’ dat er wordt gekeken naar de tennisbanen, zouden die willen opschuiven?
Tot mijn verrassing kijkt de gemeente ook naar de voetbalvelden van EDO, die velden zouden kunnen samengevoegd met de velden van Kennemerland voetbalveld. Op het EDO terrein zou gebouwd kunnen worden. Ik denk een soort ruilverkaveling. De gemeente heeft hier echter nog niets naar buiten gebracht tijdens de participatieavonden in de Bibliotheek Noord in oktober – december 2018…

Ook nieuw voor mij was dat de gemeente ook kijkt naar de Prof. Dr. Gunningschool, het ‘Gele schoolgebouw’ aan de Planetenlaan, een middelbare school voor speciaal onderwijs. Ook daar zou interesse zijn om er te bouwen, ook dat is door de gemeente nooit eerder naar buiten gebracht.
Verder kwam mij ter ore dat er nog een sporthal gepland staat. En wel tussen het Mendelcollege en het spoor. Niet voor de school maar voor de turnvereniging HLC. HLC heeft nu nog een gymzaal aan de Belgiëlaan in Schalkwijk Europawijk dat dan verkocht zal gaan worden aan de gemeente.
Nieuw voorlichtingsavonden Orionzone in februari 2019 ?

Er komen overigens 2 nieuwe voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente over de Orionzone. De eerste komt waarschijnlijk op dinsdag 12 februari in de Schoterhof. Deze is nog echter nog nergens offcieel aangekondigd.
De tweede zou op 25 februari gehouden worden in de Bibliotheek Noord aan de Planetenlaan. Maar dit heb ik van horen zeggen en heb ik nog niet van de gemeente zelf gehoord.

Ik heb een ambtenaar dan ook gevraagd tijdig (!) en op een goede wijze alle burgers van Sinnevelt en de Planetenwijk te informeren. Ik weet dat dit niet eenvoudig zal zijn maar een berichtje op de website van de gemeente en een artikel in het Haarlems Dagblad is niet voldoende.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar
Foto van de bouwtekening Schoter https://tinyurl.com/foto-schoter
Burger Facebook pagina : http://www.bitly.com/facebook-orionzone ( wordt nu lid !)
Gemeente Haarlem https://www.haarlem.nl/orionzone/
Wijkraad Sinnevelt : https://www.sinnevelt.nl/nieuws/230-vervolg-ontwikkelzone-orionweg-planetenlaan.html
wijkraad Planetenwijk : https://wijkraadplanetenwijk.nl/orionzone/

Ernst Blok
burger Planetenwijk

Deze brief staat ook online http://bit.ly/schoter

Comments


Here's your chance to leave a comment!