Ontwikkelzone Haarlem Zuidwest en de inspraak van burgers maart 2019

7 maart 2019
Ontwikkelzone Haarlem Zuidwest en de inspraak van burgers

Er is momenteel geen nieuws te vertellen.
Wel wil ik nog een keer een raadsvergaderingVideo delen met insprekers en gemeenteraadsleden over de bouwplannen van 2100 (!) woningen in de Ontwikkelingszone Haarlem Zuidwest.
Dat is bij de Westergracht / Peijlslaan . Dergelijke inspraak staat ons, burgers van de Planetenwijk / Sinnevelt ook te wachten. Luister goed wat onze rechten zijn qua onderzoeken die de gemeente eingenlijk nu al moet verrichten over de verkeersmetingen, luchtkwaliteit en nog meer jargon.
Zie video van de raadsvergadering op 7 maart 2019 http://bit.ly/haarlemzuidewest (Spoel even door naar 2 uur 30 minuten !)

Burgers en politici gebruiken vaak vaktaal. Jargon uit de politiek en ruimtelijke ordening/ stedenbouw. Dit zijn termen die ook terug gaan komen in de kritiek die de burgers in de Orionzone straks gaan krijgen tegen massale woningbouw in de Orionzone.

Over Mobiliteit
– Mobiliteitsonderzoek is een randvoorwaarde voor de conceptvisie en stedenbouwkundig plan
– Extra bewegingen in de wijk
– Plan verkeersafwikkeling / verkeersknelpunten
– Verkeersplan / verkeersbesluit
– Oversteken
– Overbelaste infrastructuur
– Openbaarvervoer
– Gereguleerd parkeren ( parkeervergunningen/betaald parkeren)
– Herinrichting zonder onderzoek
– Ontsluiting verkeer van en naar de randweg, – Jan Gijzenbrug en -Schoterbrug)
– Bestaande en toekomstige parkeerdruk in de bestaande wijken. graag onderzoek met nul meting
– Er is sprake geweest van een Jan Gijzen tunnel ? http://bit.ly/jangijzentunnel

Leefomgeving
– Veiligheid
– Leefbaarheid
– Milieu, gezondheid, luchtkwaliteit (fijnstof)
– Duurzaam, waterhuishouding, bodemverzakking, grondwaterpeil , hittestress
– lawaai, trillingen
– Draagvlak van huidige bewoners en organisaties in de wijk
– Omgevingswet in 2021 verplicht voor de gemeente http://bit.ly/omgevingswet2021
– Lichtinval ( ontnemen van licht bij bewoners van bestaande woningen)

Bouwmassa
– Het aantal woningen ( 600 – 900) is dit het doel op zich of de uitkomst van een toekomstig leefbaarheidsonderzoek ( waarom geen 300 woningen of 2000?)
– Doelredenering. is 600 – 900 woningen het doel waar de gemeente naar toe gaat redeneren
– verdeling woningen sociale huur, middenhuur, vrije sector huur, sociale koop, koop hogere segement
– 50% sociale huur : is dit in beton gegoten en niet onderhandelbaar met de projectontwikkelaar
– 50% sociale huur : om hoeveel wooneenheden gaat het dan eigenlijk precies?
– Hoeveel vierkante meter vloer oppervlak praten we over ( minimaal / maximaal)
– Hoeveel woonlagen
– Floor Space Index (FSI Index: aantal vierkante meters vloeroppervlak van een gebouw in relatie tot het aantal vierkante meters van de kavel)

Bouwen voor Haarlemmers
– Hoe voorkomt gemeente Haarlem dat wij bouwen voor (rijke) Amsterdammers en niet voor Haarlemmers
– Op de huurwachtlijst staan mensen uit Haarlem en directe omgeving. Staat hier ook Amsterdammers op?
– 20% van de huurwoningen worden niet aan de mensen op de wachtlijst toegewezen maar aan statushouders/asielzoekers?
– Woningcooperaties gaan zelf niet bouwen. Maar kopen 50% van de woningen op van de ontwikkelaars. Hoe garandeert de gemeente dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Wat als de woningen te duur worden voor de woningcoöperaties
– Verplicht de Gemeente projectontwikkelaars ook Sociale koopwoningen te bouwen.
Verplicht de Gemeente Projectontwikkelaars ook middenhuur te bouwen ( 950 – 1200 € / per maand)
– Doelgroepen: Jongeren, ouderen ( doorstromen in de wijk!), mensen in scheiding,
– Werkruimte voor ZZP-ers

Voorzieningen in de wijk
– welke voorzieningen worden er zeker gebouwd voor de wijk
– Huisarts, kinderopvang, flexplekken voorzzp-ers, buurthuis: oefenruimte voor theater/muzikanten/dans/kinderen/pubers
– Horeca, winkels

Participatie / inspraak
– wat heeft de gemeente Haarlem geleerd over de tevredenheid van de burgers in Haarlem
Zuidwest.
– Er zijn meer dan 1000 reactie gekomen op de participatie mogelijkheden in oktober 2018-maart 2019. Welke elementen zijn overgenomen door de gemeente in de conceptvisie

Projectontwikkelaars
– De gemeente Haarlem heeft geen grond in de Orionzone. Welke eisen stelt de gemeente vooraf aan de ontwikkelaars van woningen over verdeling koop/huur over parkeren etc.
– Welke sancties heeft de gemeente om haar eisen kracht bij te zetten bij het niet na-komen van haar eisen
– Hoorne Vastgoed (onderdeel van de Vomar) en HBB hebben heel veel macht in Haarlem. Bepalen zij de spelregels in de Orionzone

Gemeente
– Welke voorwaarden staan er in het huidige gemeente Coalitieprogramma. Wat gebeurt er na de volgende verkiezingen met dit ‘oude’ coalitieprogramma

Ernst Blok
31 maart 2019

Zie video van de raadsvergadering op 7 maart 2019 http://bit.ly/haarlemzuidewest (Spoel even door naar 2 uur 30 minuten !)

Comments


Here's your chance to leave a comment!