Orionzone de ontwikkelviesie van de gemeente Haarlem

Orionzone Ontwikkelvisie
concept
gemeente Haarlem
18 mei 2019
download het gemeente rapport : http://bit.ly/orionzoneconceptvisie

Haarlem, 8 juni 2019
Beste lezer,
Ik heb het rapport (45 pag.) gelezen. Hieronder bespreek ik een aantal punten uit het rapport.
Ook een interessant recent Gemeente rapport over de groei van Haarlem ( 8 ontwikkelzones !) kunt u hier vinden http://bit.ly/groeipotentiehaarlem

Ernst Blok

3.2.2. Monumenten
De Orionweg/planetenplein is een beschermd stadsgezicht.
Naast het Novacollege gebouw wordt er ook onderzoek gedaan naar een monumentenstatus voor de Prof. d.r Gunningschool (http://bit.ly/gunningschool )
3.4 woningcorporaties
De gemeente stelt dat woningcorporaties ook de sociale huurwoningen mogen bouwen. Verwacht de gemeente dat de corporaties in Haarlem daar voldoende kapitaal voor hebben?
3.4 Supermarkt / Voldoende voorzieningen
De gemeente stelt dat de gemiddelde supermarkt bezetting in de Orionzone, lager is dan gemiddeld en dat er behoefte is onder de bewoners van de Orionzone aan een extra supermarkt. Kan de gemeente dit onderbouwen?
In het rapport mei 2019 van de gemeente staat onder F Verzorgende economie dat er geen behoefte is aan Supermarkten in de ontwikkelzones.
“het beleid voor supermarkten is actueel en er zijn geen aanwijzingen dat er in de nieuwe zones nieuw supermarkten nodig zijn. Voor project Oostpoort is dat nog in onderzoek”
bron : gemeente rapport ‘Groeipotentie, studie naar wone, voorzieningen, werken en mobiliteit’
dd 9 april 2019 groei van Haarlem
pagina 55 F Verzorgende economie ( contact persoon binnen de gemeente; ambtenaar Jan Appelman.
Download het rapport hier : http://bit.ly/groeipotentiehaarlem

De wijkraad Sinnevelt heeft ook een mening over de, al-dan-niet, behoefte aan een nieuwe Vomar supermarkt. Zie https://www.sinnevelt.nl/nieuws/244-de-orionzone-en-supermarkten.html
3.5 Openbare ruimte
Bij het bussen-knooppunt ( HOV punt) Rijksstraatweg belooft de gemeente meer Fietsenstallingen !
NB : Orionweg/Planetenlaan en Delftlaan maken deel uit van de HOOFDBOMENSTRUCTUUR (?)
3.8 Voorzieningen
Voor voorzieningen (dienstverlenende organisatie) is 15% van de bebouwing gereserveerd. Gaat het om 15% van de huisnummers of 15% van de m2 ? . Huisartsen en horeca moeten om dezelfde vierkante meters concurreren.
3.9 mobiliteit
Op 5 juni 2019 is er nog geen aansluiting gezocht bij de 2 wijkraden om deel te nemen aan de klankboard groep voor het opzetten van een mobiliteitsonderzoek dat in augustus afgerond moet zijn.
3.10.1 bodemverontreiniging
Er wordt niet gesproken over de bodem van het huidige benzinestation. Deze zal wel degelijk gesaneerd moeten worden
3.10.2 ondergrond
Het is belangrijk dat er contact wordt gelegd met telecombedrijven ivm het aanleggen van kabel en glasvezel. Ook het aanleggen van een wamwaternet verdient aandacht.
3.11 Dit vinden de huidige bewoners van de Orionzone van de plannen
– geen betaald parkeren invoeren
– de mobiliteit in- en uit de wijk zal verslechter
– er is behoefte aan een bedrijfsverzamelgebouw (voor zzp-ers)
– (de sportkantine van het stadion moet weg. De benzinepomp ook.)
3.11 Netbeheerders / zonnepanelen
Het is prettig als de oude en nieuwe bewoners vooraf in de gelegengheid worden gesteld, al dan niet als VVE, woningcorportatie of als Cooperatie een zonnedak te realiseren. De panelen komen dan direct in het bezit/ vruchtgebruik van de bewoners. Er is heel veel belangstelling voor zelfopgewekte stroom in Haarlem, het probleem is dat dakeigenaren niet willen meewerken om hun dak te laten gebruiken. Zie de nieuwe zonne-energiecoöperatie Kweekzon in Haarlem Noord http://bit.ly/kweekzon
3.12 ontwikkelingen Sloop Novacollege Planetenlaan?
Het Novacollege verliest zijn schoolfunctie. Het gebouw wordt verkocht voor een woonfunctie. De gemeente onderzoekt de waarde van het gebouw. Het zou een gemeentelijk Monument kunnen worden. Om de sloop te voorkomen kan het gebouw her gebruikt worden voor wonen, horeca of bedrijfsverzamelgebouw of plaats van ontmoeting/welzijn/ZOED . De historische vereniging schreef de gemeente Haarlem in januari 2019 aan om te pleiten voor behoud. zie de brieven op http://bit.ly/sloopNova en http://bit.ly/sloopNovaCollege

4.1.3 Uitgangspunten / ontmoeten in de wijk
Ontmoetingspunten in de wijk. Ik denk hierbij niet aan alleen aan een winderig plein maar aan eerder aan een ruimte binnen waar je elkaar kan ontmoeten. Voor ouderen, jongeren of om muziek te maken of te oefenen voor een toneelstuk, om een lezing te geven. Deze ruimte zou multifunctioneel moeten zijn maar niet commercieel. Ik denk aan Maatschappelijk Welzijn ( stichting Dock) en of Zorg die tegen redelijke huurprijzen een zaal ter beschikking kan stellen aan wijkbewoners in het kader van Ontmoeten/verbinding/sociale cohesie.

Overigens staan er nu in de Orionzone, nergens zitbanken waar oudere mensen of ouders met jonge kinderen even kunnen zitten om met elkaar te praten. Bankjes plaatsen tussen de woningen aan het groen is goed voor de sociale cohesie
4.1.3 Meer en gedifferentieerd wonen
Er wordt genoemd: woon/zorg concepten. Dit kun je echter niet aan de markt overlaten. Hier moet de gemeente met de Wooncorporaties en of zorginstellingen voor om de tafel zitten. Anders gebeurt er niets. Projectontwikkelaars kunnen hier geen geld aan verdienen. Woon zorg kan zowel met sociale huur / Wet Langdurige Zorg / WmO of toch als vrije sector…
4.14 Duurzaam
Er zijn al energiecoöperaties in de wijk (bijvoorbeeld Kweekzon Haarlem – http://bit.ly/kweekzon ) die willen graag met de bewoners panelen neerleggen op de nieuwe daken. maar dan moeten de daken wel geschikt worden gemaakt door de Architect!
Stimuleren ‘spelen op straat’ klinkt goed. Wat kunnen we verwachten van de gemeente of verwacht de gemeente ideeën van bewoners? Hier is tijdens de Participatiebijeenkomsten niet over gesproken.

5.1 Ruimtelijk concept
4-6 bouwlagen rond het Stadionplein is veel te hoog waarom niet 2-4 lagen
5.2.1. Verkeer, buslijn
Er zijn plannen voor een bus van station Bloemendaal over de Planetenlaan. Mijn vraag is: Hoe rijdt de bus, van de Orionweg richting de Rijksstraatweg. En gaat hij ook van de Rijksstraatweg richting de Orionweg? Dat zou betekenen dat de Planetenlaan 2-richtingsverkeer blijft, ook voor auto’s. Hoe moet ik dat zien?
Voorziet deze buslijn in een behoefte. Nu fietsen alle forensen naar Haarlem Station. Of nemen de bus over de rijksstraatweg naar Haarlem station. Op welke onderzoek baseert u deze nieuwe buslijn?
Hoe loopt de buslijn eigenlijk verder, wat zijn de 2 eindpunten ?
Auto en Planetenlaan
30km zone en/of 1-richtingsverkeer worden onderzocht. Onderzoekt u ook het sluipverkeer door de andere straten in de wijk. Hoe is dat te voorkomen? Hoeveel parkeerplaatsen verdwijnen er ? En waar aan de Planetenlaan? Waar moeten de bewoners van de Planetenlaan straks hun auto parkeren ?
Er is geen duidelijke kaart in de ontwikkelingsvisie over het totale autoverkeer en de richtingen waar en waarheen ze mogen rijden. De autoverkeerssituatie van de gehele Planetenlaan en Planetenplein is voor mij niet duidelijk. Waar mag je fietsen, autorijden, busrijden en lopen en in welke richting. Er zijn nu 2 zeebrapaden. Waar komen de veilige oversteekplaatsen voor voetgangers ?
Planetenlaan
De Planetenlaan bestaat uit klinkers. Niemand zit te wachten om die te vervangen door rood asfalt met streepjes.
5.3. Keuzes
Vomar supermarkt
De gemeente meldt hier dat er een Vomar kan komen, door gebruik te maken van de regeling ‘verplaatsen van supermarktmeters’. Dit lijkt mij de rode loper voor Hoorne Vastgoed, het bouw- en vastgoedbedrijf van de Vomar. Ik kan niet geloven dat de Vomar zijn vesting in de Spaarneboog gaat sluiten. De Vomar heeft er alleen baat bij om zoveel mogelijk supermarktmeters te bouwen, niet om ze later daarna weer af te stoten zodat er een ander supermarktketen dit kan invullen.

Parkeren op het terrein zelf
Ik zou graag willen dat de gemeente zich aan deze belofte houdt. Dat zou betekenen dat voor elke woning een parkeerplaats moet komen onder het gebouw. Zo niet… Wat voor een soort woningen krijgen dan geen parkeerplaats?
Hoeveel woningen zijn er dan zonder parkeerplaats. De gemeente mag daar helder over zijn. Krijgen de sociale huurwoningen allemaal een parkeerplaats? Deze mensen rijden ook auto, want die werken ook!

Een parkeerplaats bouwen is kostbaar, zijn woningbouwcorpporaties bereid om woningen met parkeerplaats af te nemen van een ontwikkelaar.

Ontwikkelaars hoeven zicht niet te houden aan de parkeerplaatsnorm in de Orionzone !
In Haarlem zijn inmiddels wooncomplexen in de stad neer gezet ZONDER inpandige parkeerplaatsen. De ontwikkelaar komt weg met de verklaring ‘wij bouwen voor mensen die geen auto hebben of willen’. Ook een verklaring is:

‘wij faciliteren een autodeelconcept ‘

Hoeveel auto’s op 10 huisnummers? En wat houdt dat faciliteren in? Een folder uitdelen?
Ontwikkelaars ( zie Pim Muliertoren en Tuin van Tollenaar !) zijn erg goed om zicht onder een eis/wens van de gemeente uit te draaien.

Gemeente sta op je strepen, stel harde heldere eisen rond parkeerplekken ( uw parkeernorm !) En handhaaf achteraf de malus-regeling / dwangsom die u kunt opnemen in de contracten met de ontwikkelaar.
Ook is het goed mogelijk dat de ontwikkelaar een deelauto project aanbied aan de nieuwe bewoners, waar vervolgens de komende 20 jaar geen gebruik van wordt gemaakt. De bewoners kopen een wellicht zelf een elektrische auto en parkeren die in de oude wijken !!! Of ben ik nu een fantast of een zwartkijker ?
De gemeente houdt zich in het dit visiedocument het recht voor om alsnog betaald parkeren in te voeren , en te weinig parkeerplaatsen op het terrein te bouwen ( zie blz 44 van het rapport !)
Ernst Blok
Buurtbewoner Orionzone
lid Oriozone werkgroep WijkraadPlanetenwijk
http://bit.ly/facebook-orionzone
http://www.zeekraai.nl/weblog/

https://wijkraadplanetenwijk.nl/orionzone/
https://www.sinnevelt.nl/
https://www.haarlem.nl/orionzone/

Comments

One Comment on "Orionzone de ontwikkelviesie van de gemeente Haarlem"

 1. Terenja says:

  Beste ernst
  Geweldig Hoe je je in de orionzone verdiept en ons bewoners op de hoogte en scherp houdt.

  Heb je de via Facebook contact met Pieter vonck of Ralph mooijenbeek? 2 kritisch burgers.

  Dank
  Terenja


Here's your chance to leave a comment!