Begleiding awbz naar de wmo leidt tot nieuw Elan

Hoe reageren gemeenten en aanbieder op de transitie Begeleiding 2013 van awbz naar wmo. Als een konijntje dat verstijfd wacht op de aanstormende 2 koplampen. Of hupsen we eerst snel aan de kant.

Ondertussen ben ik door 50% van de door mijn gedownloade VNG wmo-awbz rapporten heen gelezen, maak samenvattingen probeer de grote lijnen te pakken te krijgen: 1) wat is de huidige awbz situatie 2) wat moet de gemeente wettelijk gaan aanbieden 3) waar zouden gemeenten behoefte aan kunnen hebben 4) 80 % van de gemeenten zijn ‘klein’, die hoeven niet aan te besteden omdat het bedrag te laag is, dus zullen ze kiezen voor ‘subsidie verstrekken’

De materie is nieuw voor gemeenten. Het gaat om reletief kleine aantallen in 2013 (‘de bulk, 200.000 mensen komen pas in 2014 aanklopppen, dus het zal allemaal wel loslopen, we brengen die paar clienten gewoon onder bij de grote awbz instellingen, die willen er best een paar nieuwe clienten bij hebben en vinden een subsidie stroom beste prettig naast de awbz en wmo aanbestedingspot’.

Er bekruipt mij een misplaatst gevoel dat niemand zit te wachten op innovatie, nieuwe concepten, nieuw elan. En dus al helemaal zit niemand te wachten op regionale, provinciale of landelijke spelers. Het is toch voorstelbaar dat grote zorgpartijen als Thuiszorg Service Nederland, T-zorg of Buurtzorg/Buurtdiensten een product aanbieden aan alle 418 gemeenten. De voordelen zijn enorm, je kan het vergelijken met Albert Heijn en de oude buurtbakker op de hoek van de straat, de bakker had het lekkerste brood, de ondernemer achter de kassa was het aardigst en de klant was het meest tevreden ook al betaalt die wat meer voor zijn brood. Maar, waar zijn de bakkers gebleven? de Bakkers heten nu Dirk van der Broek, Bakker Bart ( franchise op de markt) of Jumbo en iedereen koopt er . Zelfs de buitenlandse warme bakkers Aldi en Liddl doen heer goede zaken. De laatste 2 partijen zijn overigens een van de meeste winstgevende organisaties in Duitsland.

De wereld verandert zo razend snel, de vraag naar de juiste (goede) zorg in de toekomst zal altijd hand in hand gaat met een goede prijs/prestatie verhouding. Nieuwe concepten van nieuwe aanbieders ( Buurtzorg) worden op handen gedragen door de Overheid Het zorgkantoor verdwijnt in 2013, Achmea neemt haar plaats in, Achmea is een winstgedrevenorganisatie met de overheid als grote klant. Achmea wil een ding niet, langzaam afglijden naar de financiele afgrond omdat er grote verliezen geleden gaan worden op de business Unit ‘awbz-zorg’. Dat willen ze ook niet op de business unit Ziektekosten verzekering, Gemeenten willen ook niet gebukt gaan onder een open eind budgettering voor de begeleiding. Het zijn veel clienten, ze vragen veel aandacht (lees professionele uren) er gaat veel geld in om ( 2 x zoveel als in de huishoudelijke Hulp !) en gemeenten hebben een haat liefde verhouding met de AWBZ instellingen die de (huishoudelijke) hulp niet rendabel kunnen aanbieden, Ze hebben een haat/liefde verhouding met hun subsidie vragers als Welzijnswerk, werkvoorziening en Jeugdzorg. Gemeenten zijn wel goed (voor organisaties die niet meeveranderen met de wereld, maar wel hun hand blijven ophouden) maar niet gek. Menig awbz bolwerk heeft in de afgelopen 5 jaar de stekker uit gemeentelijke wmo zorgdiensten moeten trekken ( Thuiszorg Ansterdam, Thuiszorg Rotterdam, Thuiszorg Groningen, Meavita, Valent, Evean, Icare,De Twents instellingen etc, etc) ze hebben de zaak ‘overgedaan om niet’, een jointventure met een schoonmaakbedrijf gesloten (Vebego) of verkocht tegen een sybolisch bedrag.

Wanneer ik de lijn ‘efficiency’ die 5-10 jaar geleden is ingezet doortrek naar de komende 10 jaar dan zie ik veel veranderingen opkomen. Of we nu met zijn allen willen of niet. De wereld draait door …

Laten we hier de dialoog met elkaar aangaan. Maar we kunnen ook allemaal net als ik alle 50 rapporten gaan lezen en daarna zelf aan de slag gaan om een eigen wekelijkheid te gaan creeren in de eigen gemeente.

trefwoorden
awbz begeleiding aanbesteden 2a 2b aanbesteden kanteling civil society hulp huishouden wmo wet maatschappelijke ondersteuning

Comments


Here's your chance to leave a comment!