Begleiding awbz naar de wmo leidt tot nieuw Elan

Hoe reageren gemeenten en aanbieder op de transitie Begeleiding 2013 van awbz naar wmo. Als een konijntje dat verstijfd wacht op de aanstormende 2 koplampen. Of hupsen we eerst snel aan de kant. Ondertussen ben ik door 50% van de door mijn gedownloade VNG wmo-awbz rapporten heen gelezen, maak samenvattingen