Orionzone het schoter scholengemeenschap de nieuwe gymzaal

Haarlem, 19 januari 2019 Op 16 januari 2019 bezocht ik de voorlichtingsavond van de gemeente over de bouwplannen van de Scholengemeenschap Het Schoter. Dit min of meer in het kader van de bouwplannen in Haarlem Noord, Orionzone. De avond vond plaats in de aula van de School. Op Facebook vond

Orionzone voorlichting gemeente Haarlem in de schoterhof 12 februari 2019

12 februari 2019 De voorlichtingsavond door de gemeente Haarlem over de Orionzone op dinsdag 12 februari 2019 in de Schoterhof. Ik bezocht deze avond. De opkomst was groot. De meer dan honderd mensen pasten nauwelijks in de zaal van het Schoterhof. De eerste spreker was wethouder Jur Botter (o.a Vastgoed

Orionzone Haarlem december 2018

Haarlem, 30 december 2018 De Orionzone, hoe ver zijn wij gekomen tm december 2018 Haarlem moet bouwen. Maar liefst 10.000 woningen. Dat wordt de gemeente gevraagd door https://www.metropoolregioamsterdam.nl/ Iedere Haarlemmer krijgt daar straks mee te maken. Voor je het weet zit je met een dubbel gevoel. Je vind dat je

Orionzone het participatie proces burgers Haarlem

25 11 2018 hartelijk dank voor je reactie op mijn open brief. Het ontbreekt mij (en andere inwoners van Haarlem ) eenvoudig weg aan feiten, informatie en plannen. Die anderen ( Gemeente, woningcorporaties, ontwikkelaars) wellicht wel hebben. Dat maakt mij enigszins argwanend. Overigens is dat de eerste keer in de

Orionzone Novacollege Planetenlaan wordt afgebroken ?

18 november om 18:26 Ingezonden brief Planetenbuurt Haarlem wordt wakker! Novacollege Planetenlaan gaat in 2019 afgebroken worden; Haarlem Noord, Planetenwijk 18 november 2018 De gemeente Haarlem gaat tot en met 2025 10.000 woningen in Haalrem bouwen. Hiervan komen er 600 in de Planetenbuurt. Waar gaat er dan gebouwd worden ?